Tag: cách mở phê duyệt thành viên vào nhóm messenger

Hướng dẫn bật tính năng phê duyệt thành viên trong nhóm messenger một cách đơn giản

Khi bạn đang quản lý một nhóm nhắn tin messenger, việc kích hoạt tính năng phê duyệt là một biện pháp quan trọng để duy trì kiểm soát đối với nhóm. Điều này giúp hạn chế tài khoản spam, các tài khoản ảo hoặc thậm chí ngăn chặn những người...
7 months ago
7895 lượt xem
0967.922.911