Tag: tool facebook group

Cài đặt boot thông minh trên phần mềm quản lý nhóm Facebook - Ninja Group

Trong quản lý nhóm tự động, việc cài đặt boot thông minh là một bước quan trọng giúp tăng tính ổn định và hiệu suất của hệ thống. Với boot thông minh, các admin có thể cho sử dụng boot để đăng bài, duyệt thành viên, duyệt bài,... Điều này...
7 months ago
7895 lượt xem
0967.922.911